آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

17 2,314

انتخابات ریاست جمهوری از مهمترین رویدادهای سیاسی در همه کشورها و از جمله کشور ما است. در این فرآیند جهت گیری افکار عمومی به سمت موضوعات خاصی به شدت افزایش می یابد. با هر تحرکی که در کمپین انتخاباتی نامزدها رخ می دهد، پیام آن به سرعت در جامعه مخابره می شود و هر چه به روز رای گیری نزدیک تر می شویم، بر شدت آن افزوده می شود.

ما تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر مخاطبان با موتور جستجوی گوگل و اینکه این ابزار چگونه جهت گیری های کاربران در جستجوهای اینترنتی را نشان می دهد، اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته و به وسیله ی گوگل ترندز این روند را در بازه ی زمانی مشخص به تصویر بکشیم. لازم به ذکر است این نتایج ناظر بر جامعه هدفی می باشد که از موتور جستجوی گوگل استفاده کرده اند.
این گزارش تا روز رای گیری به روز می شود.

برای مشاهده نتایج 90 روز گذشته کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج 30 روز گذشته کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج 7 روز گذشته کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 19 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 20 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 22 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 23 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 24 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 25 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 26 اردیبهشت کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج روز 27 اردیبهشت کلیک کنید.

تحلیل نتیجه نهایی انتخابات

نمای کلی 90 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قزوین
 • زنجان
 • لرستان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • گلستان

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مصطفی آقا میرسلیم
 • سید مصطفی آقا میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • میرسلیم کاندیدای موتلفه
 • میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • خراسان شمالی
 • زنجان
 • همدان
 • ایلام

کمترین: تهران

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • آقای رئیسی
 • مستند رئیسی
 • سوابق رئیسی
 • رئیسی و قالیباف

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قزوین
 • لرستان
 • چهارمحال بختیاری
 • ایلام

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ستاد انتخاباتی قالیباف
 • کارانه قالیباف
 • مناظره روحانی و قالیباف
 • رئیسی و قالیباف
 • سایت کارانه قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قزوین
 • همدان
 • سمنان
 • کرمان

کمترین: گلستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مناظره جهانگیری
 • جهانگیری و قالیباف
 • جهانگیری اهل کجاست
 • جهانگیری علیه روحانی
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان
 • خراسان جنوبی
 • قزوین

کمترین : تهران

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • وعده محقق شده روحانی
 • مستند انتخاباتی روحانی
 • لرزش دست روحانی
 • وعده های محقق شده روحانی
 • مناظره انتخابات 96

 

نمای کلی 30 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات
آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قزوین
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کرمانشاه
 • خراسان شمالی
 • مازندران

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • آقا میرسلیم
 • مصطفی آقا میرسلیم
 • سید مصطفی آقا میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • مهندس میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قم
 • لرستان
 • مرکزی
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کابینه رئیسی
 • مستند رئیسی
 • رئیسی داماد علم الهدی
 • همسر رئیسی
 • سایت رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • قم
 • خراسان شمالی

کمترین: بوشهر

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مناظره قالیباف
 • کارانه قالیباف
 • جهانگیری و قالیباف
 • نظرسنجی انتخابات 96
 • سایت کارانه قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • زنجان
 • خراسان جنوبی
 • اردبیل
 • همدان
 • لرستان

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان شمالی
 • ایلام
 • قم
 • یزد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • وعده محقق شده روحانی
 • مناظره روحانی و قالیباف
 • مستند انتخاباتی روحانی
 • لرزش دست روحانی
 • دانلود مستند روحانی

 

نمای کلی 7 روز گذشته

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان شمالی
 • سمنان
 • قم

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • دانلود مستند میرسلیم
 • مستند میرسلیم
 • میرسلیم در مناظره دوم
 • برنده مناظره دوم
 • مستند انتخاباتی میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان
 • کرمان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حمایت مولوی عبدالحمید از رئیسی
 • شکایت روحانی از رئیسی
 • فیلم مستند رئیسی
 • دانلود مستند رئیسی
 • لیست اموال رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • لرستان
 • خراسان شمالی
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سایت کارانه قالیباف
 • kar96.ir
 • www.kar96.ir
 • kar96
 • سایت کاریابی قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • قم
 • کهگیلویه و بویر احمد
 • چهارمحال و بختیاری
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مستند انتخاباتی جهانگیری
 • ساعت مچی جهانگیری
 • ساعت جهانگیری
 • قیمت ساعت جهانگیری
 • ساعت اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • همدان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • سمنان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حمله به ماشین روحانی
 • سخنرانی روحانی در همدان
 • مجید عمرانی
 • نامه شجریان به روحانی
 • دانلود مستند روحانی

 

نمای کلی روز سه شنبه 19 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قزوین
 • اصفهان
 • چهارمحال و بختیاری
 • خراسان شمالی

کمترین: آذربایجان غربی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کانال تلگرام میرسلیم
 • بیوگرافی سید مصطفی میرسلیم
 • مستند میرسلیم
 • کاندیدای ریاست جمهوری 96
 • رزومه میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • کرمان
 • خراسان جنوبی
 • سیستان و بلوچستان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رئیسی در زاهدان
 • رئیسی در کرمان
 • رئیسی کرمان
 • حمایت مولوی عبدالحمید
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان شمالی
 • سمنان
 • قم
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • احمدی نژاد قالیباف
 • ستاد انتخابات دکتر قالیباف
 • قالیباف در اهواز
 • سایت ستاد انتخاباتی قالیباف
 • قالیباف شهردار تهران

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قزوین
 • کرمان
 • قم
 • خراسان شمالی
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • دماغ جهانگیری
 • عکس جهانگیری
 • دکتر جهانگیری
 • اسحق جهانگیری
 • همسر جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • همدان
 • خراسان جنوبی
 • خراسان شمالی
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مستند دوم روحانی بدون سانسور
 • مستند روحانی قسمت دوم
 • دانلود مستند دوم من روحانی هستم
 • دانلود مستند دوم انتخاباتی حسن روحانی
 • روحانی در ورزشگاه شیرودی

 

نمای کلی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • همدان
 • قم
 • قزوین
 • لرستان

کمترین: گلستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • یا سلیم میر سلیم
 • سید مصطفی میر سلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • سمنان
 • کرمان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رنگ رئیسی
 • سایت مولوی عبدالحمید
 • شکایت روحانی از رئیسی
 • رای ما رئیسی
 • هنرمندان حامی رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان شمالی
 • قم
 • سمنان
 • همدان
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • رنگ قالیباف
 • سخنرانی قالیباف
 • رنگ انتخاباتی قالیباف
 • سایت کار قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • قزوین
 • یزد
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اموال جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • فرزندان جهانگیری
 • همسر اسحاق جهانگیری
 • مهدی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • همدان
 • سمنان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سرقت علمی روحانی
 • زن برادر روحانی
 • نامه توکلی به روحانی
 • نامه احمد توکلی به روحانی
 • دستگیری زن برادر روحانی

 

نمای کلی روز جمعه 22 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • گیلان
 • ایلام
 • زنجان
 • چهارمحال و بختیاری
 • مازندران
 • قم

کمترین: هرمزگان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سید مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی سید مصطفی میرسلیم
 • آقا میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • سمنان
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • بیوگرافی رئیسی
 • کانال تلگرام رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کرمانشاه
 • قم
 • همدان
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کانال تلگرام قالیباف
 • کانال تلگرامی قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • تلگرام قالیباف
 • کانال قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • کرمان
 • همدان
 • کرمانشاه

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • بانک گردشگری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام کاندیداهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • همدان
 • لرستان
 • ایلام

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • ستاد روحانی
 • کانال تلگرام روحانی
 • عکس روحانی
 • سایت روحانی

 

نمای کلی روز شنبه 23 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

میرسلیم-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • چهارمحال و بختیاری
 • ایلام
 • قزوین
 • خراسان جنوبی
 • قم

کمترین: خراسان شمالی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • سید مصطفی میرسلیم
 • مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • کانال میرسلیم
 • عکس میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

رئیسی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • چهارمحال و بختیاری
 • اردبیل
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کامدیدای ریاست جمهوری
 • عکس رئیسی
 • کانال تلگرام رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

قالیباف-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • لرستان
 • همدان
 • ایلام
 • خراسان جنوبی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کانال تلگرام قالیباف
 • لیست اموال قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • اموال قالیباف
 • سایت قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

جهانگیری-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • ایلام
 • کرمان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قم
 • چهارمحال و بختیاری

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • کناره گیری جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری
 • بیوگرافی جهانگیری

آقای حسن روحانی

روحانی-بررسی تغییر روند جستجوی نام نامزدهای ریاست جمهوری

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • لرستان
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • همدان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • ستاد روحانی
 • عکس روحانی
 • سایت روحانی
 • تا 1400 با روحانی

 

نمای کلی روز یکشنبه 24 اردیبهشت

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کرمان
 • خراسان جنوبی
 • منان
 • قم
 • قزوین

کمترین: آذربایجان غربی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • مصطفی میرسلیم
 • سید مصطفی میرسلیم
 • بیوگرافی میرسلیم
 • عکس میرسلیم
 • سوابق میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • گلستان
 • سمنان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • سید ابراهیم رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • عکس رئیسی
 • آیت الله رئیسی

آقای محمدباقر قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • سمنان
 • اصفهان
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • لیست اموال قالیباف
 • محمدباقر قالیباف
 • کانال تلگرام قالیباف
 • سایت قالیباف
 • مستند دوم قالیباف

آقای سید مصطفی هاشمی طبا

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • ایلام
 • کرمان
 • چهارمحال و بختیاری
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کناره گیری هاشمی طبا
 • مصطفی هاشمی طبا
 • عکس هاشمی طبا
 • شعر هاشمی طبا
 • بیوگرافی سید مصطفی هاشمی طبا

آقای اسحاق جهانگیری

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کرمان
 • ایلام
 • قم
 • هرمزگان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • مستند دوم جهانگیری
 • مستند جهانگیری
 • بیوگرافی اسحاق جهانگیری

آقای حسن روحانی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • لرستان
 • قم
 • اصفهان
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان جنوبی

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • روحانی در اصفهان
 • ستاد روحانی
 • عکس روحانی
 • روحانی اصفهان

 

نمای کلی روز دوشنبه 25 اردیبهشت

با نگاهی به ترندهای روز 25 اردیبهشت، می بینیم که برخلاف روند گذشته که آقای حسن روحانی در جایگاه بالاتری قرار داشتند، آقای محمدباقر قالیباف به یکباره گوی سبقت را از رقیب می رباید. اما این تغییر جایگاه فقط به دلیل یک شوک خبری اتفاق افتاد و بیش از چند ساعت دوام نداشت. با فروکش کردن موج ناشی از انصراف آقای قالیباف، سوگیری های کاربران مجددا به سمت آقای روحانی تغییر کرد و ایشان با دلتای بیشتری نسبت به دیگر نامزدها، در جایگاه بالاتری قرار گرفتند.

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

وضعیت استان های کشور پس از خبر انصراف آقای قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای محمدباقر قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • همدان
 • قم
 • چهارمحال و بختیاری
 • سمنان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف قالیباف
 • کناره گیری قالیباف
 • قالیباف انصراف داد
 • انصراف قالیباف از کاندیداتوری
 • کناره گیری قالیباف از انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • چهارمحال و بختیاری
 • همدان
 • قزوین
 • قم
 • کرمان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف میرسلیم
 • کناره گیری میرسلیم
 • بیوگیرافی میرسلیم
 • عکس میرسلیم
 • میرسلیم انصراف داد

آقای سید ابراهیم رئیسی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قم
 • خراسان جنوبی
 • اصفهان
 • همدان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • کناره گیری قالیباف به نفع رئیسی
 • ابراهیم رئیسی
 • رئیسی در اصفهان
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • عکس رئیسی

آقای سید مصطفی هاشمی طبا

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • همدان
 • سمنان
 • قزوین
 • چهارمحال و بختیاری

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف هاشمی طبا
 • هاشمی طبا انصراف داد
 • کناره گیری هاشمی طبا
 • سید مطصفی هاشمی طبا
 • عکس هاشمی طبا

آقای اسحاق جهانگیری

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان جنوبی
 • قم
 • کرمان
 • چهارمحال و بختیاری

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • کناره گیری جهانگیری
 • مستند دوم جهانگیری
 • جهانگیری انصراف داد

آقای حسن روحانی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • زنجان
 • لرستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • روحانی در اصفهان
 • عکس روحانی
 • روحانی در تبریز
 • ستاد روحانی

 

نمای کلی روز سه شنبه 26 اردیبهشت

بعد از فروکش کردن موج خبری انصراف آقای قالیباف و بازگشت ترندها به سمت آقای روحانی، نوبت به انصراف آقای جهانگیری رسید. اما اینبار با شوک خبری و تغییر ترندها مواجه نبودیم زیرا از قرار معلوم ذهنیت مخاطبان آمادگی این کناره گیری را داشته است. هرچند برای ساعاتی جستجوی نام آقای جهانگیری با رشد مواجه بوده ولی همچنان آقای روحانی با دلتای بیشتری نسبت به دیگر نامزدها، در صدر جستجوها قرار دارد.
نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که بر اساس نتایج جستجوها، ذهنیت کاربران نه تنها آمادگی، بلکه انتظار کناره گیری دو نامزد دیگر یعنی آقایان میرسلیم و هاشمی طبا را نیز دارد.

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • سمنان
 • خراسان جنوبی
 • خراسان شمالی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قزوین

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف میرسلیم
 • کناره گیری میرسلیم
 • سید مصطفی میرسلیم
 • میرسلیم انصراف داد
 • بیوگرافی میرسلیم

آقای سید ابراهیم رئیسی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان جنوبی
 • قم
 • سمنان
 • خراسان رضوی

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • رئیسی در اصفهان
 • عکس رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • سایت رئیسی

آقای سید مصطفی هاشمی طبا

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • سمنان
 • یزد
 • قم
 • زنجان
 • خراسان جنوبی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف هاشمی طبا
 • کناره گیری هاشمی طبا
 • هاشمی طبا انصراف داد
 • سید مصطفی هاشمی طبا
 • بیوگرافی هاشمی طبا

آقای محمدباقر قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان جنوبی
 • چهارمحال و بختیاری
 • لرستان
 • خراسان شمالی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف قالیباف
 • کناره گیری قالیباف
 • قالیباف انصراف داد
 • محمدباقر قالیباف
 • کناره گیری قالیباف از انتخابات

آقای اسحاق جهانگیری

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • کهگیلویه و بویراحمد
 • بوشهر
 • قم
 • کرمان
 • خراسان جنوبی

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف جهانگیری
 • کناره گیری جهانگیری
 • اسحاق جهانگیری
 • جهانگیری انصراف داد
 • جهانگیری و روحانی

آقای حسن روحانی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • زنجان
 • خراسان جنوبی
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • قم
 • لرستان

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • عکس روحانی
 • روحانی در اهواز
 • ستاد روحانی
 • روحانی در اصفهان

 

نمای کلی روز چهارشنبه 27 اردیبهشت

در روز آخر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، تغییر چندانی در رفتار کاربران رخ نداده است. مطابق روند پیشین آقای روحانی همچنان با دلتای بیشتری نسبت به دیگر نامزدها و با اختلاف از نامزد دوم در جایگاه بالاتری قرار دارد. حتی خبر دیدار آقای رئیسی و امیر تتلو، نیز تأثیری بر روند جستجوها نداشته است. تنها تغییر کوچکی را می توان در روند جستجوهای آقای میرسلیم مشاهده کرد که احتمالاً مربوط به خبر انصراف ایشان و سپس تکذیب آن می شود. با پایان یافتن زمان تبلیغات و کاهش فعالیت های بیرونی نامزدها، بعید به نظر می رسد تغییری در این روند مشاهده شود.

 

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

جالب توجه است که دیدار آقای رئیسی با امیر تتلو اگر برای ایشان تأثیر مثبت نداشت (شاید هم تأثیر منفی داشت)، اما برای امیر تتلو زمینه ی ترند شدن را فراهم کرد. در نمودار زیر روند جستجوی نام امیر تتلو در یک هفته ی گذشته را مشاهده می کنید.

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

 

آقای سید مصطفی آقا میرسلیم

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • خراسان حنوبی
 • سمنان
 • زنجان
 • یزد

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف میرسلیم
 • کناره گیری میرسلیم
 • میرسلیم انصراف داد
 • سید مصطفی میرسلیم
 • میرسلیم کناره گیری کرد

آقای سید ابراهیم رئیسی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • قم
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • خراسان جنوبی
 • خراسان رضوی

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • ابراهیم رئیسی
 • رئیسی در مشهد
 • عکس رئیسی
 • رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری
 • تتلو و رئیسی

آقای سید مصطفی هاشمی طبا

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • زنجان
 • یزد
 • همدان
 • قم

کمترین: سیستان و بلوچستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • انصراف هاشمی طبا
 • کناره گیری هاشمی طبا
 • هاشمی طبا انصراف داد
 • سید مصطفی هاشمی طبا
 • عکس هاشمی طبا

آقای محمدباقر قالیباف

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوب
 • زنجان
 • همدان
 • چهارمحال و بختیاری
 • سمنان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • محمدباقر قالیباف
 • انصراف قالیباف
 • کناره گیری قالیباف
 • لیست اموال قالیباف
 • رئیسی و قالیباف

آقای اسحاق جهانگیری

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • قم
 • مرکزی
 • گیلان
 • گلستان
 • کهگیلویه و بویراحمد

کمترین: کردستان

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • اسحاق جهانگیری
 • انصراف جهانگیری
 • کناره گیری جهانگیری
 • جهانگیری انصراف داد
 • جهانگیری در رشت

آقای حسن روحانی

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

بیشترین استان هایی که جستجو شده

 • خراسان جنوبی
 • خراسان رضوی
 • همدان
 • قم
 • خراسان شمالی

بیشترین کلماتی که در مورد ایشان جستجو شده

 • حسن روحانی
 • روحانی در مشهد
 • عکس روحانی
 • سخنرانی روحانی در مشهد
 • ستاد روحانی

 

تحلیل نتیجه نهایی انتخابات

با برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن تعداد آراء نامزدها می توان مشاهده کرد که تقریباً همان الگویی که در بررسی ترندها مشاهده شد، در نتیجه نهایی هم اتفاق افتاده است. بخصوص در مورد آقایان روحانی و رئیسی، الگویی که در بررسی ترندها مشاهده می شد، تقریباً در نتیجه آراء تَکرار شده است. در تمام مدت بررسی ترندها مشاهده می کنیم که آقای روحانی به طور میانگین با دلتای بیشتری (تقریباً دو برابر) از آقای رئیسی و دیگر نامزدها در جایگاه بالاتر قرار دارد.
لازم به ذکر است که جامعه آماری این بررسی، کاربرانی هستند که از موتور جستجوی گوگل استفاده کرده اند و قطعا نمی توان نتایج آن را به کل جامعه تعمیم داد، اما همانطور که در این مطالعه موردی مشاهده کردید، گوگل ترندز تصویری شفاف از آنچه در ذهن کاربران اینترنت می گذرد در اختیار قرار می دهد که برای کسب و کارهای اینترنتی امری حیاتی می باشد.

چگونگی سوگیری جستجوی کاربران در روزهای منتهی به انتخابات

 

#علی_برکت_الله

17 نظرات
 1. آرگان می گوید

  خوب بود اتفاقی از گوگل اومدم اینجا ولی خوب بود برای دوستم فرستادم اونم دنبالشه اونم بیاد ببینه

  ممنون که سرعت سایتتون بالاست برای این تو خیلی از سایتا رفتم ولی سرعت سایتشون بد بود خداروشکر که راحت چیزی که میخواستم پیدا کردم

  ممنون

 2. سالار احمدی نژاد می گوید

  بهترین مثالی بود که می شد زد . واقعا کاربردی بود .

 3. سالار احمدی نژاد می گوید

  بهترین مثالی بود که می شد زد . واقعا کاربردی بود .

 4. ماهان می گوید

  منبع این آمار هارو از کجای گوگل دقیقا دریافت میکنید و به تصویر میکشید ؟

  1. سید علی علیزاده می گوید

   شما می توانید از Google Trends در این مورد استفاده کنید و این آمارها دقیقا زا آنجا استخراج شده..

   1. ماهان می گوید

    اوکی ممنون ولی لیست ایران رو توی لیست کشور ها ندیدم

    1. سید علی علیزاده می گوید

     چرا ایران هم فعلا هست.

 5. ماهان می گوید

  منبع این آمار هارو از کجای گوگل دقیقا دریافت میکنید و به تصویر میکشید ؟

  1. سید علی علیزاده می گوید

   شما می توانید از Google Trends در این مورد استفاده کنید و این آمارها دقیقا زا آنجا استخراج شده..

   1. ماهان می گوید

    اوکی ممنون ولی لیست ایران رو توی لیست کشور ها ندیدم

    1. سید علی علیزاده می گوید

     چرا ایران هم فعلا هست.

 6. آرا یوسفیان می گوید

  روز شما بخیر و ممنون بابت اطلاعات جالبی که ارائه دادین، رفتار مخاطب یکی از بزرگترین چالش ها برای هر کسب و کاری می باشد. با این ابزار می شه اطلاعات بسیار زیادی از رفتار کاربران یا مخاطبان در جامعه آماری مورد نظر رو در شرایط مختلف و در بازه های زمانی مختلف که تحت تاثیر یا عدم تاثیر چیزی هستند رو بررسی کرد.
  با سپاس

 7. آرا یوسفیان می گوید

  روز شما بخیر و ممنون بابت اطلاعات جالبی که ارائه دادین، رفتار مخاطب یکی از بزرگترین چالش ها برای هر کسب و کاری می باشد. با این ابزار می شه اطلاعات بسیار زیادی از رفتار کاربران یا مخاطبان در جامعه آماری مورد نظر رو در شرایط مختلف و در بازه های زمانی مختلف که تحت تاثیر یا عدم تاثیر چیزی هستند رو بررسی کرد.
  با سپاس

 8. الهام داودی می گوید

  چه کار هوشمندانه ای کردید. دقیقا میشه تاثیر اتفاقات مختلف رو در رفتار مردم مشاهده کرد.

  1. محمد رضا کابلی می گوید

   سلام. ممنون از لطفتون. درست می فرمایید، در واقع این ابزار گوگل برای کسب و کارها بسیار مفید هست. خیلی دقیق می توانند دریابند رفتار کاربران که احتمالا مشتریان آینده آنها هستند به چه سمت و سویی می رود.

 9. الهام داودی می گوید

  چه کار هوشمندانه ای کردید. دقیقا میشه تاثیر اتفاقات مختلف رو در رفتار مردم مشاهده کرد.

  1. محمد رضا کابلی می گوید

   سلام. ممنون از لطفتون. درست می فرمایید، در واقع این ابزار گوگل برای کسب و کارها بسیار مفید هست. خیلی دقیق می توانند دریابند رفتار کاربران که احتمالا مشتریان آینده آنها هستند به چه سمت و سویی می رود.

ارسال یک پاسخ