آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

ما بر روی
مسافران آنچنان
تـاثـیـر مـیـگـذاریـمکـه
خـواببـرنـدشـمـا
را بـبـیـنند.

دایره مشتریان ما

دایره مشتریان ما

مـا درهـای بـازار
گـردشـگـری ایـران را
به سوی شما باز میکنیم

تـیـم بـازار یـابـی دیـجــیـتـال راتـیـــن

می تواند فعالیت های بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات شما در بازار گردشگری را مدیریت نماید

چه خدماتی به شما ارائه میدهیم

  • مدیرت راه اندازی شبکه های اجتماعی
  • برندینگ
  • برنامه های روابط عمومی
  • کمپین های تبلیغاتی
  • ایجاد ارتباطات درون صنعتی

شما با تیمی کار میکنید که بیش از 8 سال سابقه حضور در گردشگری آنلاین ایران داشته است