آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

گزارش نصب اپلیکیشن های موبایل در گوگل – مرداد ۹۸

0 2,213
تعداد نصب اپلیکیشن

گزارشی از نصب اپلیکیشن های موبایل در شبکه گوگل

توسط آژانس راتین

مرداد ماه ۹۸

در یک سال گذشته

چه اتفاقی افتاده است؟

۱ ما چه تعداد نمایش

تبلیغات اپلیکیشن را

تجربه کرده ایم؟

آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین

۲+ میلیارد نمایش تبلیغات

در مجموع تمام کانال های گوگل در آژانس راتین و در راستای تبلیغات اپلیکیشن های موبایل اتفاق افتاده است.

2 بیلیون ایمپرشن

۲۹.۱۳۱.۳۵۶ میلیون کلیک

بر روی بنر ها و ویدئو های تبلیغاتی اپلیکیشن های موبایل ثبت شده است و ما در کل ۶۹.۳ میلیون کلیک را در کل تبلیغات خود تجربه کرده ایم.

29 میلیون کلیک

۴.۰۳۲.۶۰۱ میلیون نصب اپلیکیشن

نتیجه فعالیت آژانس راتین و بهینه سازی تبلیغات اپلیکیشن ها بوده است.

4 میلیون دانلود

۱.۵۳٪ از افرادی که تبلیغات یونیورسال اپ گوگل

را دیده اند بر روی تبلیغات کلیک کرده اند و ۱۳.۲۹٪ درصد از افرادی که کلیک کرده اند، اپلیکیشن های مورد نظر را نصب کرده اند.

تبلیغات یونیور سال اپ
conversion rate

و کمی بیشتر از نیمی از آنها اپلیکیشن های خود را فعال نموده و از آن استفاده کرده اند

تاثیر زمان در نصب اپلیکیشن ها

۲ تاثیر زمان

در نصب اپلیکیشن ها

چه تجربه ای را ایجاد کرد؟

پراکنش نصب اپلیکیشن در ماه های سال

نصب اپلیکیشن

پراکنش نصب اپلیکیشن در روزهای هفته

نصب اپ در هفته
ساعت-5تا8

ما حتی آمارهای تبلیغات را در ساعات روز نیز بررسی کردیم، اپلیکیشن ها بیشترین تعداد و درصد نصب را بین ساعت های ۵ بعد از ظهر تا ۸ شب تجربه کرده اند.

جالب است بدانید

۳ جالب است بدانید

۵.۲۵۴.۸۸۱ عدد کلیک تقلبی توسط گوگل شناسایی شد. این تعداد معادل ۱۵.۴۴٪‌ از کل کلیک ها بود! و گوگل حدود ۶۰۰ میلیون تومان بابت این کلیک ها به حساب مشتریان برگشت زد!

کلیک تقلبی
cpi

قیمت هر کلیک به صورت متوسط ۱۱۰ تومان و معادل ۰.۰۵ یک لیر ترکیه بوده است.متوسط هزینه نصب هر اپلیکیشن در سال گذشته حدود ۱۰۵۰ تومان معادل ۰.۵ لیر بوده است.

بیشترین تعداد نصب

بیشترین تعداد نصب برای یک اپلیکیشن در یک روز ۱۸.۳۱۱ عدد بوده است.

بیشترین تعداد نصب برای یک اپلیکیشن در سال ۱.۱۶۳.۴۹۱ عدد بوده است.

جدول متوسط هزینه نصب هراپلیکیشن

هزینه های نصب
خط ویژه : 284255