طراحي سايت b2b

یکی از انواع تجارت الکترونیک ، تجارت B2B (تجارت بنگاه تجاری با بنگاه تجاری دیگر) می باشد. در این نوع یک شرکت ارائه دهنده خدمات است و یک یا چندین شرکت تجاری دیگر را در کنار هم جمع می نماید و از خدمات و محصولات آنها برای شرکت خود و برای ارائه به مشتریان خود استفاده می نماید.