مسئول شبکه‎های اجتماعی

آژانس ما بر این باور است که در صنعت برندسازی و بازاریابی دیجیتال بهترین است و این به آن دلیل است که تیم ما را بهترین‎ها تشکیل داده‎اند. اگر شما هم دوست دارید در کنار تیمی از بهترین ها حضور داشته باشید و در صورتیکه شرایط زیر را دارید رزومه خود را برای ما ارسال کنید.

شرایط احراز

 • تسلط کامل به تمام شبکه‎های اجتماعی
 • آشنایی با اصول و تکینک‎های بازاریابی
 • روابط عمومی قوی
 • آشنایی با تولید محتوا در شبکه‎های اجتماعی
 • توانایی نگارش متن فارسی و انگلیسی
 • توانایی تجزیه و تحلیل رفتار کاربران شبکه‎های اجتماعی
 • توانایی تدوین، اجرا و نظارت برنامه عملیاتی در جهت استراتژی بازاریابی شرکت
کارمندان راتین

شرایط عمومی

 • مسئولیت پذیری
 • دقت و نظم
 • تعهد کاری
 • اخلاق حرفه‎ای
 • روحیه و توانایی کار تیمی
 • خلاقیت و نوآوری
مدیریت پروژه
 • مهارت‎های مورد نیاز

 • بازاریابی، شبکه‎های اجتماعی، تولید و مدیریت محتوا، تجزیه و تحلیل

عوامل برتری دهنده

 • دوستانی با گرایش روابط عمومی و خبرنگاری در اولویت هستند.


ارسال رزومه

تیم فنی