آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور
ارز دولتی برای شارژ جساب گوگل ادوردز

ارز دولتی برای شارژ گوگل ادوردز

اگر بودجه تبلیغات شما در گوگل سالانه بالای صد میلیون تومان می باشد، ما می توانیم شما را در گرفتن ارز دولتی با قیمت های مصوب یاری نماییم.

فرآیند اخذ ارز دولتی کمی پیچیده می باشد ولی با توجه به اینکه راتین یک شرکت کاغذی در ترکیه نیست و قانون اجازه خرید سالانه 40 هزار یورو تبلیغات شما از گوگل را توسط شرکت ترکیه ای ما می دهدمی توانید با یک تماس و گپ و گفتی چند دقیقه ای فرآیند ها را تلفنی با هم واکاوی کنیم. اگر موافق هستید با ما تماس بگیرید.

 یورو = 4960

دلار امریکا = 4220