3-01

شرح موقعیت شغلی کارشناس ارتباط با مشتری

ما در تیم راتین در حال توسعه بازار بسیار بزرگی بسیار بزرگی هستیم.
این ستوسعه بازار با سرمایه گذاری بر روی مشتریان حال حاضر ما همراه است.
برای این موضوع نیاز است در قسمت اکانت و ارتباط با مشتری آژانس همکاران جدیدی را در کنار خود داشته باشیم.
دوستان جدید ما باید مشخصات زیر را داشته باشد و اهمیت شرایط را می توایند با ستاره ها متوجه شوید:

*****سابقه کار در یک آژانس تبلیغاتی یا دیجیتال مارکتنیگ
***فردی برونگرا و با انرژی مثبت و با روابط عمومی قوی
***فردی بسیار پیگیر و کوشا
**آشنایی با دیجیتال مارکتینگ
*آشنا با Microsoft CRM

دسته‌بندی

پشتیبانی

نوع همکاری

تمام وقت

سابقه کار

مهم نیست

مهارت‌

پشتیبانی

جنسیت

مهم نیست

حداقل مدرک

مهم نیست