آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

از بازدید کنندگانتان مشتری می سازیم

از مهمترین موارد روز دنیا تبدیل بازدید کنندگان وب سایت به مشتری است که اتفاقا در سال های اخیر کانون توجه بسیاری از تجارت ها قرار گرفته است.
ما با ایجاد نسخه های مختلفی از مطالب و تصاویر و همچنین ایجاد طراحی های متفاوت به دنبال این هستیم که کدام گزینه برای تبدیل بازدید کننده به مشتری در وب سایت شما مناسب تر است. به کمک این روش شما همیشه در حال پیشرفت و بهبود نرخ تبدیل خواهید بود.

اما چگونه؟

ما ترافیکی که به وب سایت شما می آید را به صورت مساوی بر روی نسخه های مختلف تقسیم و اندازه گیری می کنیم .سپس مشخص میکنیم که کدامیک از نسخه های وب سایت شما بیشترین نرخ تبدیل را خواهد داشت.

مردم کجا کلیک می کنند؟

یک راه بسیار عالی برای اینکه رفتار بازدید کننده را تشخیص داده و بفهمید که او به چه دلیل به وب سایت شما آمده؛ این است که نقاط کلیک شده در صفحات را بیابید. ما این موضوع را هم در صفحات فرود و هم در دیگر صفحات وب سایت شما پیگیری کرده و بهبود می بخشیم.

تست بازدید کنندگان

تست بازدید کنندگان

نه تنها بازدید کنندگان را به سمت اهداف شما سوق می دهیم، بلکه با تست رفتار آنها نتایج شگفت انگیزی را برای شما به ارمغان می آوریم. با این آمار متوجه می شویم که نتایج چه موضوعی، برای شما مثبت و چه موضوعی منفی خواهد بود.

صفحات فرود

صفحات فرود

این صفحات فقط با هدف تبدیل نهایی بازدید کننده به مشتری فرآهم می آیند . این تخصص ماست تا از ریال به ریال هزینه های شما نتایج بیشتری بدست آوریم.

بازدید کنندگان را دوباره باز می گردانیم.

اگر در گذشته تبلیغات به ضرر شما بوده است و دیده شدن در سایت، وجهه خوبی برایتان ایجاد نکرده است، همین امروز ورق را بر می گردانیم. ما با هدف گیری مشتریان و بازدید کنندگان سابق شما، آنها را به وب سایت شما فرا می خوانیم و تلاش می کنیم، آنهایی را که رفته اند مجددا به مشتری تبدیل کنیم. بنر ها نیز فقط به کسانی که شما می خواهید نمایش داده می شوند.

ریمارکتینگ