هزینه های تبلیغات نصب اپلیکیشن بزرگترین دغدغه همه در شروع فعالیت های تبلیغاتی اپلیکیشن هاست.

 

برآورد هزینه نصب تضمینی اپلیکیشن ها برای تمام آژانس های دیجیتال مارکتینگ کار دشواری است و در ابتدای هر پروژه معمولا پس از یک بازه تست مشخص می شود.این رویه تنها مختص به ایران نیست و حتی گوگل نیز در فرآیندهای تبلیغات در گوگل پلی نیز یک هفته تا ۱۰ روز را به این مهم اختصاص می دهد. ولی ما برای روشن تر شدن این موضوع تجربه خود در اپلیکیشن های مختلف را با شما به اشتراک گذاشته ایم.

هزینه های تبلیغات نصب اپلیکیشن

هزینه های CPI یا هزینه نصب تضمینی اپلیکیشن

تمام اعداد و ارقام پیشنهادی ما نتیجه بررسی اکانت های تبلیغات نصب اپلیکیشن مختلف و هزینه های حاصله از آن است.

تاکسی آنلاین

تاکسی آنلاین

تاکسی آنلاین

هزینه هر نصب از۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰

بودجه ماهیانه بین ۶۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان

خدمات منازل

خدمات منازل

خدمات منازل

هزینه هر نصب از۵۰۰ الی ۴۰۰۰

بودجه ماهیانه بین ۲۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان

سفارش غذا

سفارش غذا

سفارش غذا

هزینه هر نصب از۱۱۰۰ الی ۲۶۰۰

بودجه ماهیانه بین ۲۵۰۰ الی ۴۵۰۰ میلیون تومان

فروش بلیط هواپیما

فروش بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

هزینه هر نصب از۸۰۰ الی ۲۰۰۰

بودجه ماهیانه بین ۲۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان

قیمت های آنلاین

قیمت های آنلاین

قیمت های آنلاین

هزینه هر نصب از۱۲۰۰ الی ۲۰۰۰

بودجه ماهیانه بین ۳۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان

نرم افزارهای مالی و حسابداری

نرم افزارهای مالی و انتقال وجه

قیمت های آنلاین

هزینه هر نصب از۵۰۰ الی ۱۸۰۰

بودجه ماهیانه بین ۵۰ الی ۲۵۰ میلیون تومان

پیام رسان

پیام رسان

پیام رسانهزینه هر نصب از۳۰۰ الی ۱۵۰۰

بودجه ماهیانه بین ۶۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان

پادکست ها

پادکست ها

پادکست ها

هزینه هر نصب از۳۰۰ الی ۱۴۰۰

بودجه ماهیانه بین ۳۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان

مسیریاب

مسیریاب

مسیر یاب

هزینه هر نصب از۴۰۰ الی ۱۲۰۰

بودجه ماهیانه بین ۴۰ الی ۱۲۰ میلیون تومان

تخفیفات و تفریحات

تفریحات و تخفیفات

مسیر یابهزینه هر نصب از۱۴۰۰ الی ۱۲۰۰

بودجه ماهیانه بین ۳۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان

فیلم

فیلم

هزینه هر نصب از۲۰۰ الی ۱۲۰۰

بودجه ماهیانه بین ۴۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان

سوالات متداول

1آیا شما برای این خدمات فاکتور رسمی نیز ارائه می کنید؟
2آیا می توان بدون فاز تست نیز مستقیما می توان این خدمات را ازش گرفت؟
3روش اخذ هزینه های شما چطور است؟
4 آیا هزینه های پیشنهادی شما در بالا کاملا دقیق می باشد؟ چطور می توانم با کمترین هزینه نصب بگیرم؟