آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

مدیریت کارایی تبلیغات در گوگل

سرویس مدیریت اکانت راتین یک سرویس منحصر به فرد است. ما یک پیشنهاد جالب داریم. اگر مدیریت اکانت شما در داخل سازمان و یا به آژانس دیگری سپرده شده است، فقط برای 15 دقیقه مدیریت اکانت را به ما بسپارید.

فقط در 15 دقیقه ما چه می توانیم بکنیم؟

  • افزایش CTR
  • حداقل 10% کاهش هزینه هر کلیک
  • افزایش 10 درصدی نتایج و اهداف اکانت

مشاوره رایگان  تلفن: 55 42 28 – 021

چه سازمانهایی از خدمات مدیریت اکانت ما بهره برده اند

خط ویژه : 284255