بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ (Neuromarketing) اصطلاحی است که در چند سال اخیر در حوزه بازاریابی فراگیر شده است. در این روش، از فناوری های پزشکی مانند تصویربرداری های مغناطیسی عملکردی برای بررسی واکنش های مغز به محرک های بازاریابی استفاده می شود. در این روش، محققان از fMRI برای اندازه گیری تغییرات فعالیت در قسمت […]