چهار نکته بزرگ دنیای تبلیغات گردشگری و گوگل

برای من همیشه راه اندازی یک کمپین تبلیغات کلیکی در حوزه گردشگری، کار جالبی است. حتما می پرسید چرا؟ زیرا وظیفه ی من بازاریابی پکیج های گردشگری برای طیف وسیع افرادیست که ممکن است در بازه های زمانی مختلف از سال، تصمیم به سفر بگیرند. علاوه بر اینکه رقبای زیادی با یکدیگر بر سر این … ادامه خواندن چهار نکته بزرگ دنیای تبلیغات گردشگری و گوگل