آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور
مرور برچسب

گردشگری

چهار نکته بزرگ دنیای تبلیغات گردشگری و گوگل

برای من همیشه راه اندازی یک کمپین تبلیغات کلیکی در حوزه گردشگری، کار جالبی است. حتما می پرسید چرا؟ زیرا وظیفه ی من بازاریابی پکیج های گردشگری برای طیف وسیع افرادیست که ممکن است در بازه های زمانی مختلف از سال، تصمیم به سفر بگیرند. علاوه بر…