آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور
مرور برچسب

بازاریابی سنتی

بازاریابی جاذبه‌ای در مقابل بازاریابی سنتی

عناوین درونگرا و برونگرا دو رویکرد اساساً متفاوت نسبت به بازاریابی را تعریف می‌کنند که از آنها تحت عناوین دیگری همچون بازاریابی جاذبه‌ای و بازاریابی سنتی هم یاد می‌شود. در این مطلب سعی داریم نگاهی عمیق به تفاوت‌های کلیدی این دو رویکرد داشته…