حساب ادوردزتان را طوری مدیریت کنید که انگار توماس ادیسون هستید!

چالش مدیریت تبلیغات گوگل با داستان ادیسون بسیار نزدیک است. وقتی ادیسون کم سن و سال بود، چندان باهوش نبود. حداقل معلمش که او را “گیج و خرفت” می نامید، اینطور فکر می کرد. حتی میزان تحصیلات رسمی او بیشتر از 3 ماه نبود. با این حال وقتی بزرگ شد تبدیل به یکی از مخترعین … ادامه خواندن حساب ادوردزتان را طوری مدیریت کنید که انگار توماس ادیسون هستید!