آژانس دیجیتال مارکتینگ راتین
آژانس دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل در کشور

هنر جنگ برای یک مدیر بازاریابی در شرایط بحران اقتصادی

مدیریت بازار در شرایط بحران اقتصادی شما به عنوان یک مدیر بازاریابی یا مدیر کسب و کار لازم است که همیشه یک برنامه دقیق داشته باشید و همواره در مسیر با نقشه راه پیش بروید. دقیقا مانند دولت ها و کشورها که همیشه برای خود سند چشم انداز یا طرح…
خط ویژه : 284255