بازاریابی تعاملی چیست و چطور عمل می کند؟

بازاریابی تعاملی چیست و چطور عمل می کند؟

اکنون در قرن 21 بازاریاب ها به مرحله ای رسیده اند که فعالیت های بازاریابی متمرکز دیگر کارآیی گذشته را ندارد. در عوض مصرف کنندگان هم پیام های تبلیغاتی کاملا شخصی سازی شده را می خواهند. البته به لطف پیشرفت های مختلفی که در حوزه فناوری صورت گرفته، این اتفاق تا حد زیادی اتفاق افتاده […]