پیاده سازی سیستم CRM

پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری یکی از مهمترین قسمت های نرام افزار می باشد چرا که در نهایت به ارتقاء عملکرد و اثربخشی سازمان منجر میگردد.برای موفقیت در راه اندازی CRM میبایست تمامی سیستم های بازایابی ،فروش و خدمات مشتریان، تعیین اهداف و برنامه ریزی همگی به درستی تحلیل و بررسی شوند. CRM به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیند فروش خود را به صورت هدفمند و پله به پله مدیریت و کنترل نمایند.

بررسی شرایط فعلی و تحلیل نیازها

این سیستم به عنوان نخستین وظیفه اصلی خود تعیین میکند که سازمان در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد .سیستم CRM این عملیات را از طریق ارزیابی شاخصهای کلیدی عملکرد و همچنین مصاحبه های مفصل با افراد کلیدی سازمان انجام میدهد.

در واقع در همین مرحله است که اهداف و چشم انداز های سازمان به شکل روشن و واضح مشخص می شود.البته برای انجام اینکار تعیین نیازمندیهای سازمان و طرح ریزی یک نقشه حساب شده برای پیاده سازی ضروری است.متاسفانه عملکرد ضعیف در این مرحله ، اغلب شکست در پیاده سازی سیستم CRM را بهمراه خواهد داشت.

سازگار با برنامه های مورد علاقه شما

طراحی سیستم مبتنی بر نرم افزار CRM مایکروسافت

این مرحله از نرم افزار، پیکربندی کلی Microsoft CRM و طراح ریزی راهکار، نرم افزارها و پلاگین های مورد نیاز برای پاسخ به نیازمندیهای تعیین شده در مرحله تحلیل را شامل می شود. سفارشی سازی های مورد نیاز، باتوجه به گستره پروژه، قلمرو وسیعی را از ساده تا پیشرفته ممکن است پوشش دهد. به عنوان مثال سفارشی سازی می تواند انتقال اطلاعات و یا ایجاد گزارشهای تحلیلی خاص را نیز شامل شود.
به عبارتی در این مرحله است که فرمها، نماها، گردش کارها، گزارشات و نیز مدل یکپارچه سازی سیستم Microsoft CRM با نرم افزارهای دیگر ، و همچنین امکانات مورد نیاز و نیز معماری ارتباطات بین سیستمها طرح ریزی می شود.

توسعه سیستم CRM مایکروسافت

در این مرحله از کار نرم افزار CRM ماکروسافت و نرم افزارهای زیرساختی دیگر نصب و راه اندازی میشوند و بر طبق سیستم برنامه ریزی شده که در مرحله قبل سند آن تهیه شده است، سفارشی سازی می شود. در این مرحله همچنین کد نویسی های لازم و نیز یکپارچه سازی با سیستمهای دیگر سازمان و همچنین انتقال اطلاعات صورت می پذیرد.
تمامی سفارشی سازیها و یکپارچه سازی سیستم طبق سند FRD خواهد بود که در فاز شناخت و تحلیل تهیه شده است. کلیه نرم افزارها، پلاگین ها و نیز راهکارها (Solutions) در این مرحله و در چارچوب قلمرو پروژه تولید و پیاده سازی خواهد شد.
بعد از طی شدن مراحل بالا ، سیستم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا از عملکرد صحیح سیستم و کامپوننت های آن اطمینان حاصل شود.

استقرار

در این مرحله از کار کاربران میتوانند از نرم افزار استفاده کنند.اما در صورت بروز هرگونه خطا یا مساله کارشناسان اقدام به رفع آن خواهند کرد.
مهمترین فعالیت صورت گرفته در این مرحله تولید مستندات آموزشی و آموزش به کاربران است.آموزش اختصاصی ویژه ادمین نیز بمنظور آشنایی ادمین با نحوه راهبری و اختصاصی سازی سیستم Microsoft CRM در این فاز ارائه خواهد شد. پس از راه اندازی سیستم و آموزش کاربران ، سیستم تحویل کارفرما می گردد.

در وهله آخر باید گفت که همراهی و حمایت ارائه دهندگان این نرم افزار به پیاده سازی و آموزش سیستم منتهی نخواهد شد .بدین صورت که پس از اتمام و تحویل پروژه مرحله بعدی ارائه خدمات آغاز خواهد شد.این خدمات؛ مشاوره مدیریت، پاسخگویی به سوالات کاربری، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و ارزیابی سالیانه از عملکرد سیستم و همچنین خدمات پشتیبانی آنلاین را شامل میشود.